top of page

Futra naturalne czy sztuczne - które są tak naprawdę bardziej ekologiczne?

Temat futer, zarówno tych naturalnych, jak i sztucznych, wywołuje wiele kontrowersji i dyskusji na temat ich wpływu na środowisko i dobrostan zwierząt. Wybór pomiędzy futrem naturalnym a sztucznym to dylemat, który powinien być dobrze przemyślany, z uwzględnieniem różnych aspektów.

człowiek pierwotny, jaskiniowiec, zajmujacy sie tworzeniem odziezy z futra.

Historia noszenia futer sięga bardzo odległych czasów, nawet zanim wynaleziono ogień czy koło. Świadectwa archeologiczne wskazują, że już około 120 000 lat temu, ludzie nosili odzież wykonaną z skór i futer zwierząt. Pierwotnie futra pełniły przede wszystkim funkcję ochronną przed chłodem i wiatrem, pomagając przetrwać trudne warunki klimatyczne epoki lodowcowej. Jednak z biegiem czasu, futra zaczęły także pełnić rolę ozdobną, a wygląd i jakość odzieży stały się istotnymi aspektami.

W starożytności futra naturalne były powszechnie wykorzystywane w różnych kulturach. W Egipcie starożytnym futra stały się symbolem statusu społecznego, a cesarze i kapłani nosili skóry lampartów i leopardów jako elementy swoich strojów. Wielu ludów na całym świecie, w tym starożytni Rzymianie, Grekowie, a także ludy zamieszkujące tereny dzisiejszej Skandynawii, używało futer naturalnych zarówno jako elementów ubioru, jak i rekwizytów do ceremonii i rytuałów.


W średniowieczu futra naturalne nadal były popularnym wyborem w ubiorze, szczególnie wśród warstw wyższych społeczeństwa. W Europie futra były symbolem bogactwa i luksusu, nosili je królowie, szlachta oraz duchowieństwo. Przykładem mogą być charakterystyczne futrzane peleryny i kołnierz z lisa czy jenota, które zdobiły stroje rycerzy i możnych.

Elitarna jednoska kawaleri sredniowiecznej Husaria. odziana w futra dzikich zwierząt.
futro noszone przez rycerza


Husaria, jako Polska elitarna formacja ciężkiej jazdy, słynęła nie tylko z odwagi i skuteczności w walce, ale także z charakterystycznego ubioru, który obejmował nie tylko słyne skrzydła husarskie ale także futra zwierzat egzotycznych jak tygrysów, czy gepartów. Uzbrojenie husarzy odzwierciedlało ich status elitarnych żołnierzy, a futra stanowiły ważny element ich stroju.

Handel futrami z rdzennymi mieszkańcami Ameryki.

Podczas kolonizacji Ameryki, futra były skupowane od Indian i przywożone do Europy jako cenne towary handlowe. Europejscy osadnicy, zwłaszcza w Ameryce Północnej, nawiązali handel futrami z miejscowymi tubylcami, wymieniając je za europejskie dobra. Futra były cennym towarem, używanym zarówno do produkcji odzieży, jak i do wyrażania statusu społecznego.

 

W okresie rewolucji przemysłowej, produkcja futer stała się bardziej masowa i dostępna dla szerszych warstw społeczeństwa. W miastach takich jak Paryż, Mediolan czy Montreal, futra stały się elementem modnych strojów, szczególnie wśród bogatych i wpływowych osób. W miastach tych powstawały ekskluzywne domy mody, które oferowały różnorodne modele futrzanych płaszczy, czapek i innych akcesoriów.


od początku istnienia człowieka, aż po czasy obecne, futra naturalne były nadal cenione zarówno z powodu swoich właściwości termoizolacyjnych, jak i jako elementy mody i stylu. Z  biegiem czasu, zaczęto zwracać większą uwagę na kwestie etyczne związane z pozyskiwaniem futer naturalnych, co skutkowało wzrostem popularności ubrań z futer sztucznych, które stają się coraz bardziej zaawansowane pod względem jakości i wyglądu.


Jadnak wiele osób  krytykuje ostatnią modę  na futra ekologiczne, uznając je za chwilową, która może zostać szybko zapomniana.  Osoby korzystające z futer ekologicznych często są  postrzegane jako osoby, które nie stać na prawdziwe futra naturalne, lub osoby nieświadome tego ile szkody wyrządza plastik, w tym też pseudo ekologiczne futra, w środowisku naturalnym.  

 

Futra naturalne, takie jak futra ze skóry norek, lisów, królików czy jenotów, były noszone przez ludzi od tysięcy lat, ze względu na ciepło, jakie zapewniają w okresie zimowym. Jednak kontrowersje wokół futer naturalnych wynikają głównie z eutanazji zwierząt, które są hodowane na fermach futrzarskich w często niehumanitarnych warunkach. Każdego roku zabija się ponad miliony zwierząt na futra, co wiąże się z ogromnym cierpieniem dla tych zwierząt. Wobec tego aspektu, wiele osób sprzeciwia się korzystaniu z futer naturalnych i wybiera alternatywę w postaci futer sztucznych.

Z drugiej strony, futra sztuczne wykonane są z materiałów syntetycznych, które nie pochodzą od żywych zwierząt. Produkcja futer sztucznych tylko pozornie nie wiąże się z cierpieniem zwierząt i nie jest związana z wykorzystaniem skóry od hodowanych zwierząt. Wobec tego, futra sztuczne są uważane za bardziej etyczne i humanitarne rozwiązanie. Jednakże, produkcja materiałów sztucznych również generuje pewien wpływ na środowisko naturalne, zarówno podczas wytwarzania, jak i podczas procesu rozkładu po zakończeniu użytkowania. Istnieje również problem z recyklingiem i utylizacją odpadów pochodzących z futer sztucznych, które mogą negatywnie wpływać na środowisko.

 

Futra sztuczne są często postrzegane jako bardziej etyczna i humanitarna alternatywa dla futer naturalnych, które wiążą się z kontrowersjami związanymi z eutanazją zwierząt hodowanych na fermach futrzarskich. Jednak, warto zwrócić uwagę na ekologiczne konsekwencje korzystania z futer sztucznych, zwłaszcza w kontekście problemu z recyklingiem plastiku i odpadów syntetycznych .

Fabryka Polimery Police.

Fabryka polimerów Police.

Jak powstają futra sztuczne?

Futra syntetyczne są wytwarzane głównie z polimerowych włókien, które pochodzą  z ropopochodnych materiałów, wpływ przemysłu naftowego na środowisko zna każdy, więc nie będę go tutaj opisywał. Skupmy się na tym jak przebiega Proces produkcji futra syntetycznego obejmuje kilka etapów:

1. Tworzenie polimerów: Polimery ropopochodne są poddawane różnym procesom chemicznym, takim jak polimeryzacja lub kondensacja, aby uzyskać pożądane właściwości. Polimery stanowią podstawę dla wytwarzania włókien polimerowych, które zostaną użyte do produkcji futra syntetycznego .

2 Przetwarzanie polimerów: Polimery są przetwarzane w celu utworzenia włókien polimerowych, które będą stanowić podstawę futra syntetycznego. Procesy przetwarzania obejmują m.in. rozpuszczenie polimerów, formowanie i cięcie włókien, a także utworzenie odpowiedniej tekstury.

3. Barwienie: Włókna polimerowe są barwione w odpowiednie kolory, aby lepiej imitować naturalne futra różnych zwierząt. Ten etap pozwala na uzyskanie szerokiej gamy kolorów futra syntetycznego.

4. Cięcie i przetwarzanie: Włókna polimerowe są cięte na odpowiednie długości i poddawane dalszemu przetwarzaniu w celu uzyskania tekstury zbliżonej do naturalnego futra. Odpowiednie kształtowanie i strzyżenie włókien pozwala na uzyskanie pożądanego wyglądu futra.

5. Produkcja tkaniny: Włókna polimerowe są następnie tkane lub dziane, aby utworzyć tkaninę futra syntetycznego. W tym etapie możliwe jest zastosowanie różnych technik tkania lub dziania, w zależności od pożądanego efektu i przeznaczenia futra.

Syntetyczne odpady w oceanie.

Według danych zebranych przez WWF, zanieczyszczenie mórz i oceanów odpadami polierami, rośnie w zawrotnym tempie. Rocznie topi się w oceanach ponad 8 milionów ton plastiku, a naukowcy szacują, że w ciągu jednego roku od 0,8 do 2,7 miliona ton tworzyw sztucznych trafia do mórz i oceanów. Plastikowa zatrzęsienie zagraża nie tylko zwierzętom morskim, ale również całemu ekosystemowi.

Zwierzęta morskie są szczególnie narażone na szkodliwe skutki zanieczyszczenia syntetyczne. Wiele gatunków, w tym żółwie morskie, ptaki morskie czy morskie ssaki, myli polimerowe odpady z pożywieniem i połyka je, co prowadzi do ich śmierci przez zadławienie lub zaburzenia trawienia. Co roku, ponad milion ptaków morskich ginie z powodu spożycia plastiku, a ponad sto tysięcy morskich ssaków umiera w wyniku zatrucia tym materiałem.

Syntetyki jako przyczyna śmierci zwierząt.

Zgromadzone dane dotyczące ilości odpadów polimerowych w oceanach są przerażające. Około 80% plastikowych śmieci trafiających do oceanów pochodzi z lądu, a nieodpowiednie gospodarowanie polimerami sprawia, że zagrożenie dla zwierząt morskich i środowiska stale wzrasta. Jeśli nie podejmiemy działań w kierunku ograniczenia produkcji i użycia polimerów, do 2050 roku w oceanach może być więcej śmieci syntetycznych niż ryb.

Dlaczego polimery w tym plastik trafiają do oceanu?

Wysypiska śmieci i nieodpowiednie gospodarowanie odpadami: Często syntetyczne odpady są wyrzucane na wysypiska śmieci lub trafiają na składowiska bez odpowiedniego segregowania czy recyklingu. Wiele krajów, zwłaszcza rozwijających się, ma problemy z zarządzaniem odpadami, co prowadzi do ich przedostawania się do rzek i oceanów przez zanieczyszczone strumienie.

Zanieczyszczenia rzek: Syntetyczne odpady mogą wędrować do rzek, a następnie docierać do oceanów, gdy rzeki uchodzą do mórz. Szacuje się, że około 1000 rzek na całym świecie odpowiada za aż 80% polimerów trafiającego do oceanów. Dlatego zanieczyszczenie rzek ma kluczowe znaczenie w rozprzestrzenianiu się syntetycznych odpadów.

Dlaczego czystość mórz i oceanów jest tak istotna?

Ocean to siedlisko ogromnej różnorodności fauny i flory morskiej. Czystość oceanów jest kluczowa dla ochrony tych ekosystemów i zachowania różnorodności biologicznej. Zanieczyszczenie polimerami powoduje zagrożenie dla wielu gatunków morskich, które mogą się zaplątać w odpady syntetyczne, połknąć je, a nawet cierpieć na skutek szkodliwych substancji chemicznych uwalnianych przez rozkładające się tworzywa sztuczne. Zanieczyszczenie syntetykami może wpływać na zdrowie ludzi, zwłaszcza w kontekście konsumpcji ryb i owoców morza. Cząstki mikro-plastiku mogą przedostawać się do łańcucha pokarmowego i ostatecznie trafiać na nasze talerze. Niewłaściwe zarządzanie syntetycznymi odpadami może również prowadzić do powstawania niebezpiecznych substancji chemicznych, które mogą wpływać na jakość wody pitnej i gleby.


Aby podejmować bardziej świadome wybory, warto zwracać uwagę na pochodzenie materiałów użytych do produkcji futer, niezależnie od tego, czy są one naturalne, czy sztuczne. Istnieją firmy, które podejmują wysiłki w kierunku bardziej etycznego i zrównoważonego podejścia do produkcji futer. Wybierając futra, warto zwrócić uwagę na certyfikaty i standardy dotyczące dobrostanu zwierząt oraz troski o środowisko naturalne, które zostały spełnione przez danego producenta. Dobrze przemyślany wybór może wspierać bardziej odpowiedzialne podejście do mody i ochrony zwierząt oraz środowiska naturalnego.

Podsumowując, zarówno futra naturalne, jak i sztuczne mają swoje wady i zalety. Futra naturalne mogą wiązać się z kontrowersjami i problemami związanymi z etycznym traktowaniem zwierząt, podczas gdy futra sztuczne generują większy negatywny wpływ na środowisko.

źródła i linki zewnętrzne:
https://www.dw.com/pl/coraz-wi%C4%99cej-plastiku-w-oceanach-wwf-bije-na-alarm/a-60703420


https://www.national-geographic.pl/artykul/1000-rzek-odpowiada-za-80-proc-plastiku-trafiajacego-do-oceanow-najwiecej-z-azji


https://www.ekologia.pl/wiadomosci/srodowisko/te-zwierzeta-umieraja-przez-plastik,25582.html


https://www.ekologia.pl/srodowisko/zrodla-energii/plastikowe-smieci-tony-smieci-zalegaja-w-oceanach,16277.html


https://www.wwf.pl/ekonsumpcja/plastik


https://www.brita.pl/ciekawostki/dla-ciebie/plastik-w-oceanach


https://sukces.rp.pl/ekologia/art18894001-czy-futra-naturalne-moga-byc-produkowane-etycznie-szykuje-sie-kolejna-burza


https://feszyn.com/futro-naturalne-czy-sztuczne/#

bottom of page